TVC Quảng Cáo Sơn KOTO 3D

TVC Quảng Cáo Sơn KOTO 3D

       

HDMotion sản xuất tvc quảng cáo 3d cho hãng sơn KOTO


TVC là Phim Quảng cáo, hẹp hơn là Quảng cáo truyền hình, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Television Commercial hoặc Television Advertisement (TVAD). TVC là một dạng phim được dàn dựng, sản xuất trên phương tiện truyền thông đại chúng như quảng cáo truyền hình, trên bảng LCD, quảng cáo online trên hệ thống website, quảng cáo tại hội chợ … Nó phải trả phí bởi các tổ chức, hội đoàn muốn quảng bá một thông điệp nào đó.

5/5 - (1 bình chọn)