Videohive - Gói trình chiếu Instagram Stories - 32968545
Videohive – Music Visualizer Pack – 32952990
CC | 1920×1080 | Không có plugin
https://videohive.net/item/music-visualizer-pack/32952990


Tải xuống

Đặc trưng

 • 10 Visualizers cho YouTube, Instagram Post, Instagram Story, IGTV, Facebook, Tik Tok, Twitter, Vimeo
 • 4 độ phân giải: 1920 × 1080_1080 × 1920_1080 × 1350
 • Dự án được tổ chức tốt với nhận xét và tên lớp gọn gàng
 • 100% sau hiệu ứng
 • Thời lượng: 60:00 phút
 • Kiểm soát đầy đủ màu sắc
 • Các biểu thức phổ biến – (Hoạt động với bất kỳ ngôn ngữ nào của After Effects)
 • Tùy chỉnh dễ dàng
 • Không cần plugin
 • Video hướng dẫn bao gồm
 • After Effects CC
 • Cập nhật thường xuyên các bức ảnh mới,

Videohive - Music Visualizer Pack - 32952990

5/5 - (1 bình chọn)
Đối tác