[VC] – Twitch+Saber+Heart Distortion After Effect plug-in

[VC] – Twitch+Saber+Heart Distortion After Effect plug-in, đây là bộ 3 plug-in đứng hàng thứ hai sau Element 3D và Optical flares của Video Copilot. Twitch+Saber+Heart Distortion After Effect plug-in đều là những plug-in đặc biệt, mang trong mình mỗi thằng một đặc trưng riêng, giúp cho công việc của chúng ta tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều đúng không các bạn 😀

Thông tin chi tiết về Twitch+Saber+Heart Distortion After Effect plug-in

Đây là thằng Twitch

Đây là Saber

Đây là Heart Distortion

Download Twitch+Saber+Heart Distortion After Effect plug-in

download Plug-in

Đánh giá

Chất lượng
Một bộ ba plug-in tuyệt vời!
Tốt

[VC] – Twitch+Saber+Heart Distortion After Effect plug-in

| VIDEO COPILOT PLUG-IN | 0 Comments
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D