[Updated] – Element 3D v2.2.2.2145 for After Effects vj

[Updated] – Element 3D v2.2.2.2145 for After Effects. Video Copilot đã chính thức update phiên bản mới nhất cho plug-in làm 3D đỉnh cao trong After Effect là Element 3D v2.2.2.2145 for After Effects. Với phiên bản này chúng ta được tăng cường thêm nhiều tính năng như sau:

Tính năng mới của Element 3D v2.2.2.2145 for After Effects

Top Features:
* Group Symmetry Creation Mode
* Dynamic Group Folder Reflections
* Matte Reflection Mode
* Updated UI with speed improvements
* Matte Shadow with Alpha Channel
* Improved material visibility options
* Save Group Folder as E3D file
* Export OBJ Utility
* Improved C4D support file support with animation
* Randomized Raytrace samples for multi-pass motion blur

Download Element 3D v2.2.2.2145 for After Effects

download Plug-in

 

 

 

[Updated] – Element 3D v2.2.2.2145 for After Effects vj

| VIDEO COPILOT PLUG-IN | 2 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

2 Bình luận