Chống rung video và chỉnh màu nâng cao trong after effect là bài hướng dẫn các bạn cách chống rung video và làm cách nào chỉnh màu nâng cao trong after effect một cách tốt nhất. Để chỉnh màu nâng cao thì chúng ta sử dụng plug-in chỉnh màu gì và cách chỉnh ra sao. […]

Read more