Các bạn đã quên HDMotion chưa. Một tháng nay HDM không update bài mới vì chúng tôi đang xây dựng một phiên bản version 3 cho HDM. Nó đã sắp được tung ra rồi, hi vọng các bạn sẽ đón nhận. Còn bây giờ chúng tôi quay lại với các bạn project cực đẹp, Unwrapping […]

Read more