Redgiant Universe 2 – Công cụ tổng hợp tăng hiệu quả công việc nhanh chóng cho After Effect. Đây là bộ công cụ tích hợp nhiều effect khá hay ho, Redgiant Universe 2 tương tự như các Script đã được lập trình sẵn, giúp các bạn có ngay các tùy chọn, nhưng vẫn có thể điều chỉnh dễ dàng.

Download Redgiant Universe 2 After Effect

download Plug-in

 

 

 

Đánh giá

Chất lượng
Ứng dụng
Một bộ Effect tuyệt vời, ứng dụng cho công việc rất tốt.
Best

Redgiant Universe 2 – Công cụ tăng hiệu quả công việc nhanh chóng

| REDGIANT PLUG-IN | 0 Comments
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D