Re: 1920×1080
Size: 48MB
Type: After Effect Project
OS: CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC
http://hdmotion.vn
http://facebook.com/hdmotiovn

DOWNLOAD PROJECT

download Project

ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG
After Effect Template Full HD 1920x1080
GOOD

[PROJECT] – Rounding First AFTER EFFECT TEMPLATE

| PROJECT, Slider | 1 Comment
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

1 phản hồi