Re: 1920×1080
Size: 400MB
Type: After Effect Project
OS: CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC
http://hdmotion.vn
http://facebook.com/hdmotiovn

Download Project

download Project

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Hiệu ứng
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG
After Effect Project Full HD
GOOD

[PROJECT] – Handy Animated Promotional And Explaining Kit

| PROJECT, Slider | 1 Comment
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

1 phản hồi