Re: 1920×1080
Size: 8MB
Type: After Effect Project
OS: CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC

http://hdmotion.vn
http://facebook.com/hdmotiovn

DOWNLOAD PROJECT TẠI ĐÂY

download Project

[PROJECT] – GLASS SLIDE TEMPLATE AFTER EFFECT

| PROJECT | 3 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

3 Bình luận