Một Project siêu đẹp nữa gửi tới các bạn, hi vọng kho Template của các bạn sẽ càng them nhiều project đẹp phục vụ công việc và học tập 😀
Re: 1920×1080
Size: 146Mb
OS: After Effect CS3, CS4, CS5, CS6, CC

DOWNLOAD PROJECT TẠI ĐÂY

download Project

[PROJECT] – CHANGING PERSPECTIVE TEMPLATE AFTER EFFECT

| PROJECT | 0 Comments
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D