After Effect Project – Magazine Promo – là một project giới thiệu tạp chí cực đẹp. Chúng ta dễ dàng thay thế các đối tượng, video hay hình ảnh của mình vào và chỉnh sửa nội dung cho thích hợp là ngon 😀

Thông tin project:


Re: 1280x720
Size: 90MB
Type: After Effect Project
OS: CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014

Library After Effect Project Free: 
http://goo.gl/twjIdh
 
http://hdmotion.vn
http://facebook.com/hdmotionvn

Download project:


download Project

 

 

Đánh giá bài viết

Chất lượng
Ứng dụng
Một project nhẹ nhàng nhưng ứng dụng thì khá tốt
Good

Magazine Promo – Project giới thiệu tạp chí

| PROJECT | 1 Comment
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

1 phản hồi