Hướng dẫn sử dụng Kỹ thuật Track Matte trong After Effect – Track Matte After Effect Tutorial. Đây là kỹ thuật Theo dõi điểm mờ được sử dụng khá nhiều trong after effect, ứng dụng rộng rãi và được sử dụng thường xuyên trong công việc. Track Matte after effect tutorial giúp tạo ra các sản phẩm kỹ xảo thú vị nhờ hệ thống dữ liệu mờ có sẵn. Kết hợp các plug-in có sẵn và plug-in của hãng thứ 3 cùng Track matte tutorial after effect sẽ giúp các bạn tạo ra các sản phẩm siêu tuyệt.

Hướng dẫn sử dụng Kỹ thuật Track Matte After Effect Tutorial

track-matte-after-effect-tutorial-3

Track Matte After Effect Tutorial hoạt động như thế nào

track-matte-after-effect-tutorial-2
download Project

Đánh giá bài viết

Nội dung
Kỹ xảo
Đây là một kỹ thuật hay, áp dụng được nhiều trong công việc
Best

Kỹ thuật Track Matte After Effect – Track Matte After Effect Tutorial

| VFX TUTORIAL | 4 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

4 Bình luận