Fast Dynamic Summer Slideshow After Effect Tempalte. Project đẹp mùa hè 2015. Fast Dynamic Summer Slideshow No-Plugins Needed, 15 Title Placeholders + 23 Photo Or Video Placeholders + 1 Logo Placeholder, Easy To Change Colors, You Can Turn On/Off Title Placeholders, Duration 0:19.
Fast-Dynamic-Summer-Slideshow

Fast Dynamic Summer Slideshow After Effect Tempalte infomation

Created: 30 May 15
After Effects Version: CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Uses Plugins: Optical Flares
Length: 0:18
Resolution: 1920×1080
File Size: 83.5mb

Download Fast Dynamic Summer Slideshow After Effect Tempalte

download Project

Đánh giá bài viết

Chất lượng
Ứng dụng
Tuyệt vời
Best

Fast Dynamic Summer Slideshow After Effect Tempalte

| PROJECT | 0 Comments
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D