[After Effect Việt hóa #3] – Hiệu ứng mạng nhện Plexus trong After Effect nằm trong series Dự án Việt hóa Tutorial After Effect. Mang đến cho các bạn một luồng gió mới với các tính năng siêu tuyệt vời của Plexus – một plug-in của hãng thứ ba cho After Effect, hiệu ứng mạng nhện.

Plexus 2 - aescripts  aeplugins - aescriptscom.mp4.Still005
Plexus 2 - aescripts  aeplugins - aescriptscom.mp4.Still004
Plexus 2 - aescripts  aeplugins - aescriptscom.mp4.Still003
Plexus 2 - aescripts  aeplugins - aescriptscom.mp4.Still002
Plexus 2 - aescripts  aeplugins - aescriptscom.mp4.Still001

http://hdmotion.vn  |  http://facebook.com/hdmotionvn

Đánh giá bài viết

Chất lượng
Ứng dụng
Một bài hướng dẫn tuyệt vời cho các bạn làm quen và sử dụng Plexus trong After Effect
Best

[After Effect Việt hóa #3] – Hiệu ứng mạng nhện Plexus trong After Effect

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D