Alpha Channel Yes
File Size 17.56mb
Frame Rate 25
Length 2:50
Looped Video No
Resolution 1920×1080
Video Encoding Photo JPEG

DOWNLOAD HERE

download Project

ĐÁNH GIÁ

100
Motion Graphic Transitions Full HD
BEST

35 CHUYỂN CẢNH MOTION GRAPHIC

| PROJECT, Slider | 4 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

4 Bình luận