Alpha ChannelYes
File Size17.56mb
Frame Rate25
Length2:50
Looped VideoNo
Resolution1920×1080
Video EncodingPhoto JPEG

DOWNLOAD HERE

download Project

ĐÁNH GIÁ

100
Motion Graphic Transitions Full HD
BEST

35 CHUYỂN CẢNH MOTION GRAPHIC

| PROJECT, Slider | 4 Bình luận
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D

4 Bình luận