3D logo Neon Drive Text Reveal After Effect Template. Download free after effect project. 3D logo Neon with element 3D.
3d-neon-logo-2

3D Logo – Neon Drive Text Reveal Infomation

——————-
Created: 19 June 15
After Effects Version: CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Requires Plugins Element 3D v2
Uses Plugins: Element 3D v2, Optical Flares, Trapcode Particular
Length: 0:20
Resolution: 1920×1080
File Size: 433mb
3d-neon-logo

Download 3D Neon Logo Template
download Project

 

 

 

Đánh giá bài viết

Chất lượng
Ứng dụng
3D logo Neon
Best

3D Logo – Neon Drive Text Reveal After Effect Template

| PROJECT | 0 Comments
About The Author
- Thanh niên mềm ^^ Yêu thích Kỹ xảo điện ảnh, không sang chảnh, cũng chẳng bảnh :D